Еднофамилна жилищна сграда гр. Варна, арх. Христо Христов и арх. Виолета Иванова