Многофамилен жилищен комплекс „Остромила“/ гр. Пловдив, Конкурсен проект

Многофамилна жилищна кооперация на бул. „Македония“ гр. Пловдив

Това са две обемно-пространствени и функционални кооперации, които са съобразени с общите принципи на градското благоустройство и са направени така че да създадат хармоничен ансамбъл на булевард „Македония“. Дневните са обширни с големи остъклявания и балкони. Мансардният етаж е остъклен и отворен в западната част на сградата.

Клиент: ООД „Билдингинвестгруп“ гр. Пловдив
Разгъната площ: 4998 кв. м.

1
2