Еднофамилна жилищна сграда в Стара планина – Райското пръскало /арх. Христо Христов/