Еднофамилна жилищна сграда гр. Варна, арх. Христо Христов