Център гр. Сопот – Първа награда на Национален конкурс

Център гр. Сопот – Първа награда на Национален конкурс, 1987 г.

Сопот е град, който се слави със стара история. Разположен е в подножието на величествената Стара планина. Това е едно от местата в България, където природният гений и геният на Ренесанса са сътворили шедьоври и атмосфера, от които се чуват гласовете на древни народи и цивилизации. Възрожденската архитектура и магическите гори на Стара планина с величествените хълмове създават космически пространствени измерения. Проектът обхваща централната градска част и е опит чрез съвременни архитектурни елементи и принципи да материализира духа от времето на нашето Възраждане. В него се обединяват естествени водни площи, вкарани в единна система, която е пространствен акцент и е каскада, чийто завършек е пред Културния дом. Разработена е зелена система, продължение от масивните гори на Стара планина, където заедно с гранитната настилка от обработен камък е в пълна симбиоза със старите къщи. Замислена е декоративна стена – пространствен екран, чиято функция е да изолира отпечатъка на архитектурата на новото време.

Клиент: Община Сопот
Разгъната площ: 4000 кв. м.

1
2
3