Център за аргономично обслужване в с. Войводиново /арх. Ст. Христов/