Първа награда “Марково тепе- полифункционален комплекс”

Първа награда на Международния конкурс “Марково тепе- полифункционален комплекс” гр. Пловдив, 2004 г.

Архитектурният образ е в резултат от преплитането на няколко обема като пресечена пирамида, конус, цилиндър, в което пространството се движи и видоизменя, а светлината се използва в качеството си на формоубразуващ елемент. Дадената композиция е стремеж към реализация на духа на 21 век. Уникалният обект отговаря на културната, интелектуалната и естетическа атмосфера на град Пловдив. Във функционален аспект Комплексът представлява универсална пространствена структура, адекватна на изменящите се инвестиционни процеси в града, удовлетворяващи различните социални потребности. Това е отворена структура, изменяща се във времето. В съдържанието на комплекса са предвидени и разработени: търговски площи, културен център с експозиционна зала, офиси и две подземни нива паркинги.

Клиент: община Пловдив
Разгъната площ: 36 000 кв. м.

1
2
3
4
5
6