“BOOK SHOP IN PLOVDIV”- Номинация в Лондон от Американската Асоциация на Архитектите

“BOOK SHOP IN PLOVDIV” е сред петте проекта представени в “РОЯЛ АЛБЕРТ ХОЛ”- Лондон 1998 г.

Обемно-пространствената композиция сама по себе си представлява динамична структура от метал и стъкло – реминисценция на отворена книга със свободно падащи страници. Разположена е пред вече съществуващата сграда на “Полиграфия” АД и е ориентирана в посока на пешеходния поток. Централният вход чрез междинно пространство (двор) се явява преходната част между улицата и партерния етаж. То е обградено със златиста метална решетка, отразяваща се на намиращия се зад нея стъклен екран.

Клиент: АД “Полиграфия”, гр. Пловдив
Разгъната площ: 440 кв. м.

1
2
3